Bestyrelsen

Skriv til bestyrelsen
40 30 72 05
Morten Østlund

Morten Østlund

Formand

Have 123

Carsten Degnebolig

Carsten Degnebolig

Næstformand

Have 96

Joye Hansen

Joye Hansen

Bestyrelsesmedlem

Have 75

Helene Kristensen

Helene Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Have 57

Torben Johansen

Torben Johansen

Kasserer

Have 101

Jeanette Olesen

Jeanette Olesen

Sekretær

Have 57

Kasper Nielsen

Kasper Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Have 185

Suppleanter & Revisor

Suppleant:
Britt Jensen, have 119
Lars Friis,  have 103A

Interne revisor:
Trine Madsen, have 211
Kathrine, have 140

Vurderingsudvalg:
Formand for udvalget:
Dan Pensdal, have 30
Øvrige vurderingspersoner:
Helene Kristensen, have 127
Carsten Joensen, have 169
Rene Andersen, have 132
Lars Friis, have 103A
Joye Hansen, have 75