Vejledning til køb og salg af kolonihaver

 • Step 1

  1

  Der skal sælges

  Sælger kontakter bestyrelsen på mail: haveforeningen@roerskov.dk, som videreformidler til de ansvarlige for køb og salg.

  Bestyrelsen tjekker at alle byggerier i haven er godkendte inden vurdering kan foretages.

 • Step 2:

  Ejererklæring skal udfærdiges

  Forud for salg, skal sælger have vurdering af haveloddet.

  Ejererklæring (obligatorisk) -skal udfyldes inden vurdering.

  Den kan downloades her til print eller digital udfyldelse inden print: Ejererklæring (word)

  2

  Step 2:

 • Step 3:

  3

  Vurdering

  Vurderingsudvalget kontakter sælger for aftale om vurdering
  Ejererklæring skal forevises vurderingsholdet.
  Vurdering af haven koster 1.000 kr., der overføres via MobilePay.

 • Step 4

  Handlen planlægges

  Der er ikke venteliste i foreningen ift. nye købere, så sælger skal selv finde køber.

  Sælger skal forud for mødet med ansvarlig fra bestyrelsen udfylde købsaftale.

  Købsaftale kan downloades her til print: Købsaftale (word)

  Købsaftale sendes retur på mail/ afleveres til ansvarlig fra bestyrelsen forud for møde.

  OBS: Køber skal have folkeregister adresse i Odense kommune ved køb af kolonihave, dokumentation skal fremvises med gyldigt ID.

  4

  Step 4

 • Step 5

  5

  Gennemgang af dokumenter

  Ansvarlig fra bestyrelsen, Sælger og Køber gennemgår den udfyldte købsaftale og ejererklæring.

  Havens salgspris må ikke overstige vurderingen.

 • Step 6

  Lejeaftale

  Ansvarlig fra bestyrelsen og køber udfylder obligatorisk standardlejekontrakt.

  Indmeldelsesgebyr på 1000kr betales.

  6

  Step 6

 • Step 7

  7

  El og vand

  Er der etableret el i kolonihaven, oplyses det køber at køber selv skal stå for at tilmelde sig forsyningsenheden.

  Vandaflæsning og opgørelse sker pr. 31. oktober. Evt. mellemværende i forbrug aftales mellem køber og sælger.

 • Step 8

  Skorsten

  Er der skorsten orienteres Køber om lovpligtigt årligt eftersyn som altid påhviler ejeren af kolonihaven.

  8

  Step 8

 • Step 9

  9

  Dokumenter digitaliseres

  Købsaftale, vurdering og lejeaftale scannes og sendes via E-mail til Køber.

 • Step 10

  Kontaktoplysninger

  Der udveksles telefon nummer og e-mailadresser.

  Ved adresse ændring/ ny e-mail eller telefonnummer, meldes det til bestyrelsen.

  10

  Step 10

 • Step 11

  Fortrydelsesret og deponering af købspris

  Sælger og køber har 6 dages fortrydelsesret. Derfor skal køber deponere købsprisen ved haveforeningen, indtil de 6 dage er gået og salgsprisen kan overføres til sælger. Deponeringen er uden gebyr for sælger/køber.